ODRAZ PLUS o.z.

Bez odrazu to nejde ani na trampolíne, ale s odrazom to ide aj na trampolíne perfektne.

Aktuality

Na našej stránke nájdete prehľad
aktuálnych podujatí.

jumpcentrum

Projekt “Trampolína ako dar”

Žijeme v dobe technologického pokroku, kedy je aktívny pohyb čím ďalej, tým väčšou vzácnosťou. Skákanie na trampolíne je zdravou formou športového vyžitia pre deti, mládež, ale aj dospelých.

trampolílna

Projekt “Skok ako dar” - odraz.to

Skok pre lepší krok do života hendikepovaných alebo sociálne znevýhodnených detí. Zmysel našej práci dáva detská radosť a vedenie zdravého a aktívneho životného štýlu detí a mladých ľudí.

skok na trampolíne